Referencie a fotogaléria

Referencie predkladáme v prehľade ako stručný súhrn doteraz realizovaných činností v základnom členení podľa realizovaných činností pre jednotlivé stavby :
A. Príprava stavieb
B. Stavebný dozor, koordinačné a inžinierske činnosti
C. Zabezpečovanie realizácie stavieb, resp. realizácie častí stavieb

 

A. Príprava stavieb (rozpočty, harmonogramy, technické riešenia, podklady pre výber dodávateľa, organizovanie a vyhodnocovanie súťaže pre výber dodávateľa)

 • Distribučné centrum KINEKUS Žilina (2017)
 • Požiarna nádrž Drienok (2017) - F O T O
 • Požiarna cesta Rybník (2016) - F O T O
 • Spaľovňa odpadov Považská Bystrica (2009)
 • Strešná nadstavba + prístavba ulica Republiky (2009)
 • IBV Krasňany 36RD + súvisiace stavby (Vodojem, prepojovací vodovod, prípojná komunikácia) (2008)
 • Montážny závod TECHNOALPIN Gbeľany (2008)
 • IBV Svederník – 40RD (2007)
 • Obytný súbor pre zahraničných investorov Čierna voda (2006)
 • Výrobný závod NORDMAN Spišský Hrhov (2006)
 • Polyfunkčný objekt RENOX Žilina-Vlčince (obchodné a obytné priestory) (2006)
 • Inžinierske siete IBV Pod vodojemom Žilina-Budatín II. etapa (2006)
 • Hotel HOLIDAY INN Žilina (2005) - F O T O
 • Doškoľovacie stredisko KIA Žilina – Gbeľany (2005)
 • Rekonštrukcia budovy SANUS ELÁN Považská Bystrica (2004)
 • Rekreačný areál Lehnice, okres Dunajská Streda, komplex rekonštrukcií a novostavieb (2004)

B. Stavebný a finančný dozor, koordinačná a inžinierska činnosť

 • Distribučné centrum KINEKUS Žilina (2017)
 • Obchodné cestrum KINEKUS Trenčín (2014)
 • Prístavba predajne KINEKUS Ružomberok (2012)
 • Kempingový areál Oščadnica (2010-2012) - F O T O
 • Prestavba RD z 3x radový dom na samostatne stojaci RD Budatín (2010-2012) - F O T O
 • IBV 7RD Budatín (2009-2010) - F O T O
 • ČS PHM Kinekus Ružomberok (2010)
 • Telocvičňa Turie (2010) - F O T O
 • Hotel Holiday Inn Trnava (2010) - F O T O
 • RD Brezany – hrubástavba (2009)
 • RD Ivánka pri Dunaji (2009) - F O T O
 • 2xRD Bôrik Žilina – spodná stavba pod drevodomy (2009)
 • KINEKUS, stavebné úpravy v areáli Čaromarket, Kamenná cesta, Žilina (2009)
 • Prístavba výrobnej haly EURODESIGN, Veľké Rovné (2008-2009) - F O T O
 • Pripojovací vodovod Vajnory – Chorvátsky Grob (2007-2008)
 • Obytný súbor pre zahraničných investorov Čierna voda (2007-2008)
 • Strešná nadstavba Pivovarská ulica, Žilina (2007-2008)
 • Novostavba KINEKUS, Rosinská cesta, Žilina (2007-2008) - F O T O
 • Inžinierske siete IBV Brezany (2007)
 • Hotel Holiday Inn Žilina (2006-2007) - F O T O
 • ALUMA Krasňany – prístavba haly + úpravy spevnených plôch (2006-2007) - F O T O
 • Priemyselný park Prievidza – inžinierske siete (2006) - F O T O
 • Polyfunkčná budova AKIN Žilina – časť stavby (2006)
 • Rekonštrukcia a nadstavba firmy Počítače a programovanie Kuzmányho ul. Žilina (2005)
 • ALUMA Krasňany – sanácie vlhnutia stien (odvodnenie po obvode) (2005)
 • Inžinierske siete IBV Pod vodojemom Žilina-Budatín I. etapa (2005)
 • Stavebné úpravy SSE PPN Žilina (2004)

C. Zabezpečovanie realizácie stavieb, resp. realizácie častí stavieb

 • RD Lietava (2012)
 • RD Hôrky Hrubá stavba (2012)
 • Fotovoltaická elektráreň Bratislava-Petržalka (2012)
 • Rekonštrukcia RD Bytča (2011) - F O T O
 • Skládky štiepok Bystricko - Tajov, Ľubietová, Čierny Balog, Poniky (2011)
 • RD Brezany (2010-2011)
 • RD Bánová hrubá stavba + strecha (2010)
 • 2x RD Bôrik - spodná stavba pod drevodomy (2009)
 • Rekonštrukcia objektu PaP Kuzmányiho ulica Žilina (2005)
 • Stavebné úpravy v prevádzkovaných výrobných halách ALUMA Krasňany (2004)
 • Stavebné úpravy RD Žilina (2004)