O nás...

Naša firme funguje od roku 2004. Zameraním firmy je poskytovanie komplexných služieb pre investorov a stavebníkov od vzniku investičného zámeru až po skolaudovanie a s tým súvisiace činnosti - vykonnávanie činností v obsahu a rozsahu podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zákazníka (napríklad aj spolupráca s agentúrou pri čerpaní eurofondov, alternatívne riešenia, hľadanie optimálnych riešení a pod.) Naša firma je zameraná hlavne na technicko-cenovú stránku realizácie stavieb, na stavebnú legislatívu, dozor a poradenstvo v oblasti cien. Pripravujeme rozpočty pre výstavbu rodinných domov, ale aj veľkých priemyselných parkov. Pomôžeme Vám zorientovat sa v zložitej stavebnej legislatíve pri vybavovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a pod. Prekontrolujeme Vaše faktúry od dodávateľov stavby po vecnej aj cenovej stránke. Zabezpečíme Vám stavebný dozor počas realizácie stavby, ako aj poradenstvo a podklady pre výber dodávatelov. Spracujeme harmonogram priebehu stavby. Zabezpečíme realizáciu stavby alebo určených častí stavby.